D-Rakennekosteus
Ser­ti­fioi­tu kosteuden mit­taa­ja ja lämpökuvaaja – Helsinki, Espoo ja Vantaa

Betonin pääl­lys­tet­tä­vyy­den mittaus

Kun halutaan täysi varmuus voiko betonivalun päällystää tai pinnoittaa, käytetään porausmittausta tai kohteen lämpötilasta riippumatonta näytepalamittausta.


Edut / huomioon otettavaa:

Kummassakin mittaustavassa mitataan lämpötilan lisäksi läm­pö­ti­la­riip­pu­vai­nen suhteellinen kosteus RH % ja absoluuttinen kosteus. Näin saadaan täsmällistä tietoa betonin huokosilman kosteudesta ja siten pääl­lys­tä­mis­kel­poi­suu­des­ta.

Teemme RH % -mittaukset RT-kortin RT14-10984 mukaisesti.

 • Soveltuu kaikkien betonilaatujen kosteusmäärityksiin ja mahdollisen kuivaamistarpeen selvittämiseen
 • Sopii myös ulkoseinään ja alapohjaan
 • Saadaan selville kosteusjakauman kautta kosteuden siirtymissuunta (betonin kos­teus­vau­rio­tut­ki­muk­ses­sa)
 • Vaatii porauksen eri syvyyksiin, tulppauksen ja tasaantumisajan
 • Ei pikamenetelmä
 • Läm­pö­vas­tuk­sel­li­sis­sa tai vesikiertoisissa lat­tia­läm­mi­tys­lat­tiois­sa tutkimme ensin lämpökameralla vahinkojen välttämiseksi lämpövastusten ja -putkien tarkan sijainnin
Kysy lisää ja pyydä tarjousBetonin pin­ta­kos­teu­den kartoitus

Käytämme kartoituksissa pinta-anturin lisäksi oheista anturia, joka antaa materiaalista kosteuden paino-%:na vettä. Käytämme sitä esim. uusien betonivalujen yhteydessä.Edut:

 • Ulottuu 2-5mm syvyyteen
 • Ei reikien poraamisen tarvetta
 • Betoniraudoitukset eivät häiritse
 • Hyvä kontakti epätasaiseen alustaan

Huomioon otettavaa:

 • Vain betonille (saa olla esim. maalattu betoni)
 • Tulos on suuntaa-antava. Kun halutaan tarkat tiedot betonin suhteellisen kosteuden arvosta (RH%) otetaan näytepalat betonista tai tehdään porausmittaus
Kysy lisää ja pyydä tarjousBe­to­ni­ra­ken­tei­den kos­teus­vau­rio­tut­ki­muk­set

Kun aistinvarainen havainto viittaa kosteusvaurioon (päällysteen irtoaminen) ja kosteuden tunnistin antaa selvästi kohonneita lukemia, tehdään RT-kortin mukainen kosteusmittaus joko näytepala- tai po­ra­rei­kä­mit­tauk­se­na; tai viiltomittauksena muovimaton alaisesta betonista.

Selvitettäessä (alapohjan) betonirakennetta tutkitaan*:

 • Onko kosteus päällysteen alla kriittisen korkea?
 • Paljonko kosteutta on?
 • Mistä suunnasta kosteutta tulee?

*Lähde: Rakenteiden kosteuden mittaaja. Tekijä Sami Niemi, Vahanen Oy


Oheisessa kuvassa tutkitaan pesuhuoneen betonivalulattiaa alakautta 3 eri syvyydeltä.

Myös la­mi­naat­ti­pääl­lys­teis­ten ja ns. uivien parkettien alaiset kosteusongelmat selvitetään. Betonivalun riittämätön kuivuminen aiheuttaa helposti kosteusvaurion, joka voi aiheuttaa sisäilmaongelmia.

Kaikkia kos­teus­vau­rio­tut­ki­muk­sia edeltää rakenneselvitykset esim. rakennepiirustusten avulla (poikkileikkauskuvat).

Kysy lisää ja pyydä tarjous